تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:31 ق ظ
منوی سریع

اعلام نمرات

ماده 24 :

استاد موظف است گزارش نهایی هر درس را حد اکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره اموزش دانشگاه یا واحد مربوط تسلیم نماید .

ماده 25:

اداره اموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان رفع اشتباهات احتمالی , به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره :

نمره پس از اعلام به اموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.