تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:34 ق ظ
منوی سریع

اهداف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

·        نظارت و پیگیری در اجرای بهینه  بخشنامه ­ها  و آیین نامه ­ها

·        شناسایی دانشجویان استعداهای درخشان دانشگاه

·        جذب دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه و اجرای برنامه­ هایی جهت حفظ آنان

·        برنامه­ریزی و اجرای برنامه­ هایی به منظور هر چه شکوفاتر شدن دانشجویان استعدادهای برتر

·        هماهنگی برای تشکیل جلسات شورای استعداهای درخشان دانشگاه

·        اجرای مصوبات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه