تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:40 ق ظ
منوی سریع
آشنایی با تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی قم

با توجه به توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی و نیاز روزافزون به اعمال مدیریت مستقل و متمرکز بر امور این دوره‌ها، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1391 در حوزه معاونت آموزشی تأسیس و بر امور پذیرش، ثبت‌نام، تحصیل در دوره‌های تخصصی و فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری مدیریت می‌نماید. اطلاعات مربوط رشته‌  گرایش‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد در جدول زیر ارائه شده است.

هر گونه پیشنهادات و انتقادات با آدرس postgraduate@qut.ac.ir ایمیل کنید.

 رویدادهای مهم: