تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:33 ق ظ
منوی سریع
دروس انتخابی
 
ماده 8:
دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.