تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:37 ق ظ
منوی سریع

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه ، صورت می گیرد. و این ضوابط توسط دو وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه و تدوین و ابلاع می شود.