تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:39 ق ظ
منوی سریع

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

به منظور شناسایی، هدایت و پرورش دانشجویان استعدادهای درخشان که از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1375 كلیات طرح شكوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب کرد. بدین منظور برای نیل به هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان، شورایی به نام "شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان، این دفتر در دانشگاه صنعتی قم در سال 1392 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

مدیریت دفتر استعدادهای درخشان در حال حاضر بر عهده دکتر خسروی است و کارشناس دفتر اقای جعفری می باشد.